Phương pháp giảng dạy

Áp dụng các phương pháp giảng dạy tiếng Anh tiên tiến nhất hiện nay: học thông qua tranh ảnh, video, bài hát, đóng kịch, thuyết trình, …. giúp học sinh tương tác hiệu quả, chủ động trong giao tiếp và vận dụng các kiến thức được học vào thực tiễn.