Địa chỉ

Số nhà 072 – Đường 06 – Thủy Nguyên – KĐT Ecopark – Văn Giang – Hưng Yên (gần trường Phổ thông liên cấp Edison)